Na mijn studie psychologie (afstudeerrichting klinische- ontwikkelingspsychologie) was ik jarenlang werkzaam als beroepskeuze- en loopbaanpsycholoog en hield ik mij bezig met arbeidsgerelateerde problematiek. Ik begeleidde mensen bij het maken van keuzes voor beroep en/of loopbaan en ondersteunde hen in hun persoonlijk functioneren in werk- en aanverwante situaties. Trainingen gaf ik op het gebied van persoonlijke effectiviteit, stressmanagement, solliciteren, gespreksvaardigheden, faalangstreductie, assertiviteit en time-management. Naast werkgerelateerde problematiek groeide mijn belangstelling voor het functioneren van de mens binnen andere levensgebieden.

 

Sinds 2004 werk ik als gezondheidszorgpsycholoog in de eerste lijn gezondheidszorg. Dit spreekt me aan omdat deze vorm van psychologische zorg toegankelijk is voor iedereen. Mensen kunnen snel geholpen worden en een paar gesprekken zijn vaak voldoende om hen weer op weg te helpen. Om me hierin te specialiseren behaalde ik de kwalificatie eerstelijnspsychologie. Mijn werkwijze is betrokken, activerend, resultaat-, oplossings- en gedragsgericht. Door zelf zo open en onbevangen mogelijk te zijn, geef ik andere mensen de ruimte om weer te vertrouwen op hun eigen kracht en mogelijkheden. De begeleiding is meestal kortdurend en afgestemd op uw vraag en situatie. Vaak is een klein duwtje voldoende om weer verder te kunnen. Vanuit de overtuiging dat u zelf de meeste know-how in huis heeft- maar vaak niet het besef of de strategie om deze te gebruiken- zoeken we samen naar de volgende stap. Hierbij kan ik wijzen op gevaren en mogelijkheden. Ook kan ik tips en concrete suggesties geven. Soms houd ik een spiegel voor, bevestig ik dat u op de goede weg bent of haal ik naar de oppervlakte wat u diep van binnen allang weet en voelt. 

 

Registraties

NIP

Het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen, is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. U herkent NIP-leden aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP. Ik houd me aan de beroepscode die het NIP uitdraagt. Deze beroepscode is gebaseerd op de principes integriteit, respect, verantwoordelijkheid en deskundigheid. Ook het beroepsgeheim en dossiervoering is binnen deze beroepscode geregeld. Voor meer informatie over het NIP en de beroepscode kunt u kijken op www.psynip.nl

Gezondheidszorgpsycholoog

De Wet BIG, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel Gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ-psycholoog) voeren. Ik sta als gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in dit BIG-register. Voor meer informatie over de het BIG-register kunt u kijken op www.bigregister.nl

Eerstelijnspsychologie

Een psycholoog die werkzaam is in de eerstelijn van de gezondheidszorg is een hulpverlener, vaak dichtbij huis te vinden, die u concreet helpt bij vragen of psychische problemen. Zij werken veelal praktisch, probleemgericht en in overleg met de huisarts. U kunt hen zelf bellen voor een afspraak. Ik ben geregistreerd als ‘eerstelijnspsycholoog NIP’. Ik ben lid van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten, dit is de beroepsvereniging van vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch(neuro)psychologen in Nederland. Zie voor meer informatie: www.lvvp.info. Daarnaast ben ik lid van PsyZorg Nijmegen e.o. www.psyzorgnijmegen.nl