Vergoeding zorgverzekering

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. De praktijk heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars. Wanneer er sprake is van een diagnose die wordt vergoed (kijk hiervoor uw polis na), hangt het van de ernst van de klachten af hoeveel sessies er nodig zijn. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een kort (5), middellang (8) of intensief (11) behandeltraject. Soms is er sprake van twee diagnoses en kunnen er twee trajecten achter elkaar plaatsvinden. Er is bij een tweede traject dan wel weer een nieuwe verwijsbrief nodig. Houd er wel rekening mee dat u eerst altijd uw eigen risico zelf moet betalen. De kosten worden na afsluiting van de behandeling door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. In 2021 heeft de praktijk met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten: VGZ (inc.IZZ, IZA, UMC, Unive en andere volmachten), CZ/Ohra/Delta LLoyd, Menzis/Anderzorg, Zilveren Kruis/ Achmea, Multizorg, DSW, De Friesland, Caresq, ASR, Eno.

 

Onverzekerde zorg/Particulier tarief

Wanneer u geen diagnose heeft of om een andere reden de zorg zelf wilt betalen is het particuliere tarief € 90,- per individuele sessie van 45 minuten. Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig. Dit OnVerzekerde-zorg-Product (OVP) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten voor relatietherapie bedragen € 150,- voor een dubbele sessie van 90 minuten.

 

Betaling door werkgever

Indien u door uw werkgever naar de praktijk verwezen bent, dan neemt deze in de meeste gevallen de kosten voor zijn rekening. Hierover worden duidelijke afspraken met de werkgever gemaakt. In de meeste gevallen ontvangt de werkgever een offerte. Werkgevers zijn vaak bereid uw psycholoog te vergoeden uit hun reservering voor opleidingskosten of persoonlijke ontwikkelingskosten.

 

Afzeggen van afspraken

Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit telefonisch 24 uur van tevoren te doen. Indien er niet wordt opgenomen, kunt u uw boodschap inspreken; het antwoordapparaat registreert de tijd van afmelding. Als de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgebeld, worden de kosten daarvan bij uzelf in rekening gebracht onder vermelding van ‘OVP/ niet nagekomen afspraak’, kosten €50,-. “No shows” of te laat afgezegde afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.