Wat is een eerstelijnspsycholoog?

Een eerstelijns-psycholoog is een psycholoog die zich heeft gevestigd in de eerstelijns gezondheidszorg. Hij of zij is universitair opgeleid en is deskundig op het gebied van psychische klachten en gedragsproblemen. De taken van een eerstelijns-psycholoog bestaan hoofdzakelijk uit het inventariseren van de klachten, het opstellen van een behandelplan, psychologische behandeling en verwijzing en consultatie. Vanaf 1 januari 2014 valt eerstelijnspsychologie onder de noemer van de Generalistische Basis GeestelijkeGezondheids Zorg, de GBGGZ.

Verwijzing

Voor de zorgverzekeraar geldt dat u een verwijzing heeft van uw huisarts. De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Wanneer u hier toestemming voor geeft, wordt de huisarts op de hoogte gehouden van de behandeling en wordt er zonodig overlegd. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ook aangeven. Heeft u redenen om niet naar uw huisarts te gaan voor een verwijzing en er is wel sprake van een psychologische behandeling, dan moet u de rekening zelf betalen.

Verslaglegging

Indien u verwezen bent, wordt met uw schriftelijke toestemming, aan het begin en aan het einde van de behandeling een korte rapportage naar de huisarts gestuurd. Heeft u hier bezwaar tegen, dan wordt dit niet gedaan. Overleg met en rapportages naar de bedrijfsarts gebeuren alleen met schriftelijke toestemming van uzelf. Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking aan vorige en eventuele volgende behandelaars. Aan andere personen dan huisartsen, bedrijfsartsen en behandelaars wordt nooit informatie gegeven.

Vertrouwelijkheid

Met alle informatie wordt er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan. De psycholoog heeft een beroepsgeheim; dit betekent dat zij geen enkele informatie aan anderen mag doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming van uzelf. Uw dossier wordt achter slot en grendel bewaard en wordt vijftien jaar na beƫindiging van de behandeling zodanig vernietigd, dat deze niet meer te lezen is. Wilt u dat uw dossier eerder vernietigd wordt, dan kunt u dit aangeven. U hebt ten allen tijden recht op inzage van het dossier en u kunt desgewenst een kopie opvragen.

Duur van de sessies

De sessies duren 45 minuten. Voor relatietherapie hanteer ik dubbele sessies. Deze duren dus 90 minuten.

Openingstijden

De praktijk heeft spreekuur zowel overdag (dinsdag, woensdag en vrijdag) als in de avonduren (dinsdag- en woensdagavond).

Mindervalide cliƫnten

De praktijk is gevestigd op de tweede verdieping van het Medisch Centrum Nijmegen Oost. Er is een lift in het gebouw aanwezig.

Waarnemende praktijken / intervisie

Praktijk voor Persoonlijkheidsontwikkeling en Psychotherapie, Ingeborg Weser

Psychologenpraktijk Bottendaal, Carla Oude Lenferink

Psychologenpraktijk S.P.E.L., Monic Seuntjens

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft over de behandeling stel ik het op prijs als u dit bespreekt met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de LVVP (www.lvvp.info), bij het NIP (www.psynip.nl) of bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl).

Kwaliteitsstatuut

Er is een kwaliteitsstatuut aangeboden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. Dit statuut is goedgekeurd. Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, is dit kwaliteitsstatuut openbaar via www.ggzkwaliteitsstatuut. Dit kwaliteitsstatuut is op de praktijk ter inzage aanwezig.