Wat kunt u verwachten na aanmelding?
In de eerste twee sessies inventariseer ik uw klachten met u en bespreken we samen wat u van de therapie verwacht. U krijgt dan zicht op wat ik voor u kan betekenen. Na afstemming van uw vraag en mijn behandelingsmogelijkheden bespreken we de verwachte duur van de behandeling. In het begin van de behandeling zijn de gesprekken veelal wekelijks. Na ongeveer vier keer wordt de frequentie lager. Regelmatig houden we een tussentijdse evaluatie en stellen we de behandeling indien nodig bij.
De behandeling sluiten we af met een evaluatie op grond van bereikte doelen en maken we een terugvalpreventieplan.

Behandelmethodes
Bij de behandeling van klachten in de eerste lijn werk ik eclectisch. Dit betekent dat ik me, afhankelijk van de te behandelen problematiek, bedien van verschillende technieken of behandelmethodes. Naar aanleiding van uw persoonlijke situatie bepalen we samen de keuze voor de therapievorm.

Ik ben geschoold en ervaren in:

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), de methode bij uitstek voor het behandelen van trauma's. Meer info op: www.act-emdrcentrum.nl/emdr
 • Rationele Emotieve Therapie (RET), een methode om ongewenst gedrag of emoties om te buigen naar meer effectief gedrag of effectievere emoties.
 • Emotionally Focused Therapy (EFT), therapie gericht op het herstellen of aangaan van een veilige en ondersteunende verbinding in de partnerrelatie.
  Informatie: www.eft.nl
 • Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), op accepterende wijze leren omgaan met klachten, gedachten en ervaringen. Informatie: www.acbsbene.nl
 • Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), aandachtsgerichte therapie, dit wordt ook mindfulness beoefening genoemd. Informatie: www.nouddehaas.nl
 • Oplossingsgerichte Korte Therapie, een systeemgericht interventiemodel om blijvende positieve verandering bij de cliĆ«nten bewerkstelligen.
 • Behandeling van kinderen en adolescenten.
 • Beroepskeuzepsychologie en loopbaanbegeleiding.
 • Begeleiding bij seksuele problemen.


Overleg
Wanneer u hier toestemming voor geeft vindt er voorafgaande aan en gedurende de behandeling regulier afstemmings- en terugkoppelingsoverleg plaats met verschillende betrokken disciplines. In de praktijk zijn dit de huisarts, de bedrijfsarts, de bedrijfsmaatschappelijk werkende, de fysiotherapeut, de logopedist en de voedingsdeskundige.
Doorverwijzing
Als de problematiek vraagt om een meer specialistische en langdurende hulp, dan wordt u een doorverwijzing voorgesteld naar de Specialistische GGZ (voorheen tweedelijns hulpverlening), zoals bijvoorbeeld een psychotherapeut of een psychiater. Dit gebeurt in overleg met u, de huisarts en met de Specialistische GGZ.